Her viser vi hvordan registrere varemottak og utskrift av etiketter for varer med lot nummer.  Det er tatt utgangspunkt i mottak fra Hydro. Det som er spesielt med Hydro er at de sender oss sertifikat på mail.

Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.