Registrere snoing til tromler

Her finner du beskrivelse for registrering av snoing.

Det er kommet til litt nye felter i bildet siden denne ble skrevet. Blant annet at du kan legge inn trommeltype, og det skal skrives etikett.

Så er det blitt mer informasjon fra salgsordren i registreringsbilde.

Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.