Betale flere expenses i en betaling

Betaling av Expenses til ansatte må gjøres litt annerledes enn til leverandører når man vil betale mange på en gang.

- Registrer betaling

- Reconcile reskontro mot betalingen.

Det som også er spesielt, er at en Expense report kan ha flere posteringslinjer og hver posteringslinje er en linje i reskontro.  Se video for hvordan det kan se ut.

Rating
0 0

There are no comments for now.