All Courses

Økonomi

Her kommer video og dokumenter på hvordan arbeide med betalinger og bank avstemming

Registrering produksjon

Her finner du veiledninger og tips for registrering av produksjon i Odoo.

Det er viktig å være nøyaktig både i å registrere hva som er produsert og hva som er forbrukt

Logistikk

Her får du informasjon om hvordan registrere varemottak, utlevering og flytting av varer