Klima og miljørapport 2020

Norcable har publisert sitt klima fotavtrykk for produksjonsåret 2020

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Vår ambisjon er å leve opp til “Probably the greenest aluminium cables in the world”. Å bygge en aluminium kabel fabrikk på Vestlandet er logisk når man vet at produksjon av aluminium er ekstremt forurensende om man gjør det med bruk av kullkraft slik som 80% av verden gjør. På Karmøy ligger et av verdens reneste anlegg for produksjon av aluminium. Miljø fotavtrykket til 1 kg aluminium produsert ved Norsk Hydros anlegg på Karmøy avgir under 4 kg CO2e. Dette er verdensledende og står i grell kontrast til miljøfotavtrykket til 1 kg aluminium produsert i India eller Kina som er 22kg CO2e.

KLIMAPOLICY

Norcable AS fokuserer på det miljøvennlige alternativet i sin drift. Bedriften vil derfor fremstå som en «grønn» kabelprodusenten i Europa. I vårt arbeid mot å nå FNs bærekraftmål nummer 12 velger vi råvarer med lavest mulig klima fotavtrykk og partnere som har bevissthet om energiledelse og sitt eget klima fotavtrykk. Gjennom en kontinuerlig forbedring prosess mot å nå FNs bærekraftmål nummer 7 og 9 vil vi benytte teknologi og kunnskapsfornyelse til å oppnå renere prosesser og bedre utnyttelse av ressursene i virksomheten.

KLIMAMÅL

Ved å innføre digitalisert produksjon så har vi oppnådd full sporbarhet for alle råvarer og deres opprinnelse. Våre mål for 2021 er å innføre nøyaktige regnskapstall per transport-art og strekning slik at vi kan ta valg om transport også med klimagass utslipp som beslutningsparameter. Vi har også ambisjon om å tilgjengeliggjøre klima-fotavtrykket på de varene kundene våre har kjøpt i kundeportalen.


Les hele rapporten her: Klima og Miljørapport Norcable 2020