Samarbeid med EPD Norge

Norcable lager dokumentasjon på miljø fotavtrykk for alle produkter
11 April 2021 by
Samarbeid med EPD Norge
Norcable AS, Bengt Haugland

Vi går mot et mer og mer globalisert marked med større og større fokus på miljøprestasjonene til produkter og tjenester. Aktørene i markedet krever fremlagt verifisert og sammenlignbar dokumentasjon av miljøprestasjonene for produkter og tjenester gjennom livsløpet. Disse må være basert på vitenskapelige metoder og internasjonale standarder.

Samarbeid med EPD Norge
Norcable AS, Bengt Haugland 11 April 2021
Share this post
Labels
Archive