Klima og miljørapport 2020

Norcable har publisert sitt klima fotavtrykk for produksjonsåret 2020
11. april 2021 av
Klima og miljørapport 2020
Norcable AS, Bengt Haugland

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Vår ambisjon er å leve opp til “Probably the greenest aluminium cables in the world”. Å bygge en aluminium kabel fabrikk på Vestlandet er logisk når man vet at produksjon av aluminium er ekstremt forurensende om man gjør det med bruk av kullkraft slik som 80% av verden gjør. På Karmøy ligger et av verdens reneste anlegg for produksjon av aluminium. Miljø fotavtrykket til 1 kg aluminium produsert ved Norsk Hydros anlegg på Karmøy avgir under 4 kg CO2e. Dette er verdensledende og står i grell kontrast til miljøfotavtrykket til 1 kg aluminium produsert i India eller Kina som er 22kg CO2e.

KLIMAPOLICY

Norcable AS fokuserer på det miljøvennlige alternativet i sin drift. Bedriften vil derfor fremstå som en «grønn» kabelprodusenten i Europa. I vårt arbeid mot å nå FNs bærekraftmål nummer 12 velger vi råvarer med lavest mulig klima fotavtrykk og partnere som har bevissthet om energiledelse og sitt eget klima fotavtrykk. Gjennom en kontinuerlig forbedring prosess mot å nå FNs bærekraftmål nummer 7 og 9 vil vi benytte teknologi og kunnskapsfornyelse til å oppnå renere prosesser og bedre utnyttelse av ressursene i virksomheten.

KLIMAMÅL

Ved å innføre digitalisert produksjon så har vi oppnådd full sporbarhet for alle råvarer og deres opprinnelse. Våre mål for 2021 er å innføre nøyaktige regnskapstall per transport-art og strekning slik at vi kan ta valg om transport også med klimagass utslipp som beslutningsparameter. Vi har også ambisjon om å tilgjengeliggjøre klima-fotavtrykket på de varene kundene våre har kjøpt i kundeportalen.


Les hele rapporten her: Klima og Miljørapport Norcable 2020


Klima og miljørapport 2020
Norcable AS, Bengt Haugland 11. april 2021
Share this post
Etiketter
Arkivert