Samarbeid med EPD Norge

Norcable lager dokumentasjon på miljø fotavtrykk for alle produkter

Vi går mot et mer og mer globalisert marked med større og større fokus på miljøprestasjonene til produkter og tjenester. Aktørene i markedet krever fremlagt verifisert og sammenlignbar dokumentasjon av miljøprestasjonene for produkter og tjenester gjennom livsløpet. Disse må være basert på vitenskapelige metoder og internasjonale standarder.